کاغذ صافی S&S ساخت آلمان 589/1 باند مشکی

کاغذ صافی S&S ساخت آلمان 589/1 باند مشکی

2,200,000 تومان

براي صاف كردن محلولها از كاغذ صافي استفاده مي‌كنند . كاغذ صافي بدون خاكستر(Ashless) را از اليافي كه با اسيد كلريدريك و اسيد فلوئوريدريك شستشو داده شده و با آمونياك‌ خنثي شده مي‌سازند. كاغذ صافي بايد داراي چنان بافتي باشد كه كوچكترين ذرات رسوب را از خود عبور ندهد و در عين حال محلول را سريعا صاف‌كند.

سه ‌نوع كاغذ صافي معمول ‌است :

1-  بافت ريز: اين كاغذ صافي براي صاف كردن رسوبهاي خيلي ريز استفاده مي‌كنند .واتمن 42 و 44 و باند آبي S&S 5893 )Schliecher & Schuell 5893) نمونه اي‌ از اين نوع كاغذ صافي مي باشد.

2-  بافت متوسط: اين كاغذ صافي براي صاف كردن رسوبهاي حاوي دانه‌هاي متوسط استفاده مي‌شود . واتمن 40 و باند سفيد  S&S 5892 نمونه اي از اين نوع كاغذ صافي مي باشد .

3-  بافت درشت :اين كاغذ صافي جهت صاف كردن رسوبهاي دانه‌ درشت‌ و رسوبهاي ژلاتيني مورد استفاده ‌قرار مي‌گيرد. واتمن 41  و باند مشكي  (S&S 5891) نمونه اي از اين كاغذ صافي مي باشد .

9 در انبار

2,200,000 تومان

9 در انبار

افزودن به سبد خرید
بالا