مستر میکس گرین یورو ژنوم Eurogenome
ویژه

مستر میکس گرین یورو ژنوم Eurogenome

380,000 تومان

Eurogenome GmbH کاتوگ محصول

– مسترمیکس: 1.1 میکرولیتر
۲- پرایمر رفت ۱۰ میکرومولار: ۰.۵ میکرولیتر
۳- پرایمر برگشت ۱۰ میکرومولار: ۰.۵ میکرولیتر
۴- نمونه DNA: حجم متغیر بسته به نوع و کاربرد (DNA ژنومیک 20 نانوگرم، DNA پلاسمیدی 0.5 نانوگرم، DNA باکتری 5 نانوگرم)
۵- آب فاقد نوکلئاز: باقیمانده حجم تا ۲۵ میکرولیتر

کیفیت برابر با امپلیکون

50 در انبار

380,000 تومان

50 در انبار

افزودن به سبد خرید
  1. مسترمیکس PCR با حجم 1100 میکرولیتر دارای آنزیم Taq DNA Polymerase، بافر، مخلوط چهار نوکلئوتید  (dNTPs) و MgCl2 با غلظت نهایی ۱٫۵ میلی‌مولار. فقط DNA الگو و پرایمر توسط مصرف کننده اضافه می شود.

 


برای ست آپ یک واکنش PCR با حجم ۲۵ میکرولیتر اجزای زیر را به تیوب روی یخ اضافه کنید: 

۱- مسترمیکس: ۱۲.۵ میکرولیتر
۲- پرایمر رفت ۱۰ میکرومولار: ۰.۵ میکرولیتر
۳- پرایمر برگشت ۱۰ میکرومولار: ۰.۵ میکرولیتر
۴- نمونه DNA: حجم متغیر بسته به نوع و کاربرد (DNA ژنومیک 20 نانوگرم، DNA پلاسمیدی 0.5 نانوگرم، DNA  باکتری 5 نانوگرم)
۵- آب فاقد نوکلئاز: باقیمانده حجم تا ۲۵ میکرولیتر

بدون نیاز به لودینگ بافر

 

بالا