تانک ازت ۳ لیتری YDS-3 Sjcryo چین

تانک ازت ۳ لیتری YDS-3 Sjcryo چین

11,000,000 تومان

زمان تبخیر تانک ازت ۳ لیتری YDS-3 Sjcryo چین

زمان تبخیر برای تانک ازت YDS-3 معادل ۲۶ روز می باشد

تعداد  کانستر تانک ازت ۳ لیتری YDS-3 Sjcryo چین

تعداد کنسترهای موجود ۶ عدد می باشد

مقدار تبخیر تانک ازت ۳ لیتری YDS-3 Sjcryo چین

میزان تبخیر ازت ۰٫۱۲ میباشد

در انبار موجود نمی باشد

تانک ازت 
تانک ازت مخزن مخصوص حمل و نگهداری ازت مایع مناسب جهت آزمایشگاه‌های تحقیقاتی‌، مراکز ناباروری‌، درمانگاه‌ها‌، سرم سازی‌، داروسازی و مراکز تحقیقاتی می‌باشد.
نیتروژن مایع یا Liquid Nitrogen که به اختصار LN2 نامیده می­شود، حالت مایع گاز نیتروژن خالص می­باشد. این مایع در اثر تقطیر جزء به جزء هوا استخراج گشته و اکثرا در کارخانه های تولید گازهایی نظیر CO2 و O2 تولید می­شود. این مایع بی­رنگ، بدون بو و دارای چگالی نیتروژن مایع ۸۰۷Kg/m3 (حدودا ۲۰% سبکتر از آب در حجم برابر) می­باشد.

 

 

ظرفیت وزن خالی دهانه کانتینر قطر کانتینر ارتفاع کانتینر مقدار تبخیر زمان تبخیر ازت قطر خارجی کانیستر ارتفاع کانیستر تعداد کانیسترها ظرفیت موجود
(یک طبقه)
کاور
واحد لیتر کیلوگرم میلی متر میلی متر میلی متر لیتربرروز روز میلی متر میلی متر Ea Ea Ea Ea
YDS-3 ۳٫۱۵ ۳٫۲ ۵۰ ۲۲۴ ۴۲۹ ۰٫۱۲ ۲۶ ۳۸ ۱۲۰ ۶ ۷۹۲ ۱۷۸۸ دارد
بالا